Šungitová destička

(Šungit jako elektromagnetická ochrana)

Zdroje škodlivého záření

Elektromagnetické záření je jedním z hlavních zdrojů levotočivých torzních polí. Tato pole velice škodí našemu zdraví a obzvláště silně narušují naši celkovou energetickou rovnováhu na všech úrovních - fyzické, energetické, emoční, psychické i duchovní.

V důsledku rychlého technologického rozvoje naší společnosti jsme každý den neustále vystaveni působení velkého množství zdrojů škodlivého elektromagnetického záření a velmi často si toho vůbec nejsme vědomi. Je jasné, že potřebujeme najít nějaká řešení, která by nám jakožto lidstvu pomohla přežít naše vlastní technologie.

Elektromagnetické záření vychází ze všech zařízení zapojených do elektrické sítě a mezi nejškodlivější patří pulsní elektromagnetická pole, která vysílají například některá domácí zařízení, bezdrátové telefony, mobilní telefony, wi-fi přístupové body a počítače.

Již přibližně patnáct let se celá řada výzkumníků v oblasti bioenergie snaží objevit prostředky, které by lidem pomohly obnovit jejich rovnováhu. Teprve v poslední době však veřejnost začíná být plněji informována o zdravotních problémech, jež jsou způsobeny neustále sílícím elektromagnetickým zářením, kterému jsme vystaveni. Potřebujeme jednoduché, účinné a levné řešení - a právě tím by mohl být šungit.

Proč šungit?

Šungit patří ke skupině minerálů, které můžeme nosit na těle po delší dobu pro zvýšení vitality a síly, jsou tedy spojené s naší první čakrou. Do této skupina patří čarvený jaspis, granát, pazourek, černý onyx, gagát a kouřový křemen (záhněda).

Při srovnávacích měření uvedených minerálů, šungit nejvíce rozšiřuje naše vitální pole, má největší schopnost nás vylaďovat na náš střed a má pozoruhodnou schopnost rozšiřovat naši první čakru aniž by narušoval rovnováhu ostatních čaker. (Mnoho kamenů z uvedené skupiny však zároveň nějakým způsobem narušuje rovnováhu ostatních čaker, když nám rozšiřují první čakru.)

Další výzkumy se šungitem potvrdily, že tento minerál dokáže účinně neutralizovat negativní účinky elektrických polí, elektromagnetických polí a pulsních elektromagnetických polí.

Využití šungitové destičky

Ochranného působení šungitu můžeme využívat dvěma různými způsoby - buď jej nosit jako ochranný kámen na těle anebo ho přikládat přímo na jednotlivá zařízení, která vysílají škodlivá záření, aby toto jejich záření přetransformoval.

  • pomáhá našemu energetickému tělu ihned napravovat všechny negativní vlivy levotočivých torzních polí
  • neutralizuje vliv elektromagnetického záření
  • zvyšuje naši životní energii (otevírá nám první čakru)
  • zvyšuje koncentraci (hustotu) našeho vitálního pole
    V praxi to vede k větší odolnosti vůči vnějším rušivým vlivům a ke zvýšené schopnosti zotavovat se z nemocí a z emočních šoků.
  • nepřijímá žádné negativní náboje

Proč šungit nepřijímá žádné negativní náboje

Pravděpodobně díky obsahu fullerenů do sebe šungit nepřijímá žádný náboj ani žádné negativní energie, když je vystaven působení elektromagnetického záření, vysokých frekvencí anebo působení negativních lidských emocí.

Prázdný prostor uvnitř přírodních molekul šungitu (duté geodetické molekuly) vytváří mikrospirálu pravotočivé energie, která uchovává všechny výše zmíněné vlastnosti v aktivním stavu.

Veškerá existující hmota ve vesmíru je současně vibrací a pohybem. Šungit je jednou z látek, která vysílá maximum pravotočivých torzních polí. A právě díky této vlastnosti je odolný vůči vlivu levotočivých torzních polí a díky ní dokáže tato pole transformovat v pravotočivá torzní pole.

Jak destičku aplikovat?

Destička obsahuje z jedné strany samolepící vrstvu, takže se může jednoduše přilepit na zařízení (mobil, wi-fi router, notebook, a další)

Šungitová destička
Šungitová destička

Shrnutí výhod

Šungit ochraňuje náš energetický systém před elektromagnetickým zářením a má schopnost transformovat elektromagnetické vlny.

Šungit elektromagnetické záření nepotlačuje, ale na bioenergetické úrovni přeměňuje levotočivá torzní pole, která velice škodí našemu zdraví a obzvláště silně narušují naši celkovou energetickou rovnováhu na všech úrovních - fyzické, energetické, emoční, psychické i duchovní, na pravotočivá torzní pole, která našemu zdraví neškodí.

Jinými slovy, šungit transformuje negativní vliv elektromagnetického záření.