Život bez nemocí – živá strava

Živá strava zajistí dokonalé spojení s přírodou, největší výkon, maximální dokonalost, duchovní rozvoj, svobodu mysli.

Co znamená RAW?

„Živou“ stravou nebo raw food se rozumí tepelně ale i chemicky neupravené pokrmy z ovoce, zeleniny, ořechů a semen. Svým složením je vhodná pro diabetiky a celiaky. Vitariáni (příznivci raw food) vycházejí z vědeckých poznatků, které poukazují na to, že tepelná úprava nad 42 °C a nešetrné průmyslové zpracování ničí v potravinách výživné hodnoty a mění jejich molekulární strukturu. Ty se pak stávají pro tělo méně hodnotné, častokrát zdraví škodlivé, ne-li přímo toxické a rakovinotvorné.

Ukázkovým příkladem rozdílu mezi živým a tepelně upraveným jídlem je semínko slunečnice namočené do vody, nebo zrnko obilí zasazené do země. Obojí začne klíčit a započne tak nový život. Pražené semínko nebo vařené obilí by rychle shnily. Existuje řada důvodů, proč dát přednost čerstvým potravinám před vařenými. Shrňme si ty nejdůležitější:

1. Rovnováha v těle

V živém jídle je uchována původní struktura a složení, které zabezpečují rovnováhu mezi tisíci výživných látek. Tepelná úprava tuto rovnováhu ničí a způsobuje tak nadměrné zatížení orgánů v lidském těle. Zahřátím dochází k denaturaci potravin. Potrava je současně zbavena vody, která má v procesu trávení nezastupitelnou roli, a tělo ji pak musí doplnit z jiných zdrojů.

Čerstvé ovoce a zelenina naopak nabízí tu nejkvalitnější vodu, jakou si lze představit.

Tepelná úprava způsobuje také srážení bílkovin, narušení struktury molekulárních vazeb a ztrátu schopnosti plnit svoji funkci. Denaturované bílkoviny jsou pro tělo obtížně využitelné a překyselují organismus. Tuky s tepelnou úpravou mění svou strukturu, stávají se karcinogenními. Cukry karamelizují a jsou pro tělo obtížně stravitelné. Z vazeb se uvolňují volné radikály.

Nestrávená nebo nestravitelná potrava pak zanáší střevní trakt, podléhá kvašení a hnilobnému rozkladu a je potravou pro plísně a ty mikroorganismy, které jsou v těchto místech nežádoucí.

Čajovna Přeštice - RAW

2. Vitamíny a minerály

Teplota ničí některé vitamíny a minerály obsažené v potravě. Většina vitamínů a některé minerály určitou teplotu nevydrží vůbec. Jiné přežijí, ale už v modifikované podobě. Minerály tak například mění svoji podobu z organicky vázaných na anorganické a jako takové jsou pro lidské tělo buďto nevyužitelné, nebo rovnou škodlivé.

Klasickým příkladem je železo. V organické podobě je pro tělo esenciální živinou, na anorganickém železe bychom si asi těžko pochutnali. Anorganické minerály se s vařenou potravou dostávají do krevního oběhu a usazují se v artériích a kloubech, které tak ztrácí svou pružnost a pohyblivost.

Často slýcháme o tom, že některé potraviny je zapotřebí vařit, neboť tak se z nich určité látky dokáží lépe uvolnit. Zapomíná se ovšem na to, že tyto látky jsou uvolněny v denaturované podobě a že desítky jiných látek jsou vařením nenávratně zničeny.

3. Enzymy

Třetím argumentem pro syrovou rostlinnou stravu je její enzymatická aktivita. Enzymy představují život. Jsou katalyzátory všech procesů v lidském těle, zajišťují vstřebávání a využití vitamínů, minerálů a trávení ostatních živin.

Rostliny v sobě obsahují přesně takové složení a množství enzymů, které je zapotřebí k jejich rozložení. Teplota nad 45°C je však úplně zničí. Schopnost člověka syntetizovat vlastní enzymy je hodně omezená. Soustavná konzumace stravy chudé na tyto látky vede ke zhoršování metabolismu bílkovin, škrobů a tuků a k vyčerpávání organismu.

Závěrem – Účinky živé stravy

Živá strava kromě toho že hraje velkou roli v prevenci před nemocemi, posiluje naši imunitu, dokonale vyživuje naše tělo a buňky. Jeví se propojovacím článkem mezi člověkem a přírodou, harmonizuje nejenom naše fyzické tělo, ale i duši. Jsme klidnější, vyrovnanější, jemnější a dokážeme ještě lépe vnímat naši realitu.

Přechod na přirozený způsob stravování mění naše myšlení a způsoby uvažování, začínáme ještě více si uvědomovat naše spojení s okolním světem, probouzí nás to ze spánku a dokonale mění dosavadní životní styl. Postupem času člověk začíná zářit a vysílat ze sebe překrásnou energii.

Živá strava je vhodná pro celiaky a diabetiky.

Komentáře